שיטת מנהור זו הינה שיטה מתקדמת ומורכבת אשר מתאימה למצבים בהם לא ניתן לבצע דחיקה עם ראשים פתוחים וזאת בעיקר בתנאי קרקע קשים כגון סלע קשה, מי תהום וכן כאשר יש צורך בביצוע קוים ארוכים ללא פירי ביניים.

הפעלת מכונת המנהור נעשית מתוך קונטיינר פיקוד הממוקם מחוץ לפיר הדחיקה. מתוך קונטיינר הפיקוד ניתן לשלוט באופן מלא על כל המערכות הקשורות להתקדמות המנהרה והכוללות בין היתר : הפעלת מכונת המנהור, הפעלת משאבות להוצאת הקרקע הכרוי מחזית המנהרה, הפעלת מערכות הפרדה וסינון, החזרת הנוזלים הנקיים לתוך חזית המנהרה, הפעלת בוכנות הדחיקה ותחנות הביניים, הזרקת בנטונייט באופן אוטומטי, ניהוג המכונה תוך כדי קבלת נתונים שוטפים לגבי מיקום המכונה ממערכות לייזר וג'ירו.

מכונות אלו מיועדות לביצוע מנהרות ארוכות באורכים של עד 1500 מטר בכל סוגי הקרקע ובעיקר בקרקעות עם מי תהום. בחזית מכונות אלו מורכב ראש קידוח המתאים לתנאי הקרקע הצפויים. ישנם שלושה סוגי ראשי קידוח -  לקרקע רכה, לקרקע מעורבת ולקרקע סלעית.

בבעלות החברה מספר רב של מכונות והינה בעלת ניסיון רב בביצוע מנהור בשיטה זו, בכל סוגי הקרקעות, מתחת לכבישים ראשיים, מסלולי תעופה מסילות רכבת ועוד. בעזרת מכונת אלו נתן לבצע דחיקת צנרת בטון בקטרים הבאים :

 • 1100 מ"מ פנים/1490 מ"מ חוץ - אורך 500 מטר
 • 1200 מ"מ פנים/1490 מ"מ חוץ - אורך 600 מטר
 • 1200 מ"מ פנים/1720 מ"מ חוץ – אורך 700 מטר
 • 1400 מ"מ פנים/1720 מ"מ חוץ – אורך 800 מטר
 • 1500 מ"מ פנים/2160 מ"מ חוץ - אורך 1,000 מטר
 • 1600 מ"מ פנים/2160 מ"מ חוץ – אורך 1,000 מטר
 • 1750 מ"מ פנים/2160 מ"מ חוץ – אורך 1,000מטר
 • 2000 מ"מ פנים/ 2500 מ"מ חוץ – אורך 1,000 מטר
 • 2500 מ"מ פנים/ 3100 מ"מ חוץ – אורך  1,500מטר
 • 2600 מ"מ פנים/ 3100 מ"מ חוץ – אורך 1,500 מטר
 • 3200 מ"מ פנים / 3800 מ"מ חוץ - אורך 1,500 מטר