דחיקת אלמנטים אלו בגדלים של עד 5 מטר מתאימה למקרים בהם יש צורך באלמנט שאינו עגול. בעזרת שיטה זו ניתן לבצע מעברים תת קרקעיים עבור שימושים שונים כגון מעבר להולכי רגל, מעבר לכלי תחבורה.

מעבר תת קרקעי זה מוגבל מבחינת אורך הביצוע ובכפוף לגודל ניתן לבצע עד לאורך של 150 מטר.