• קירות הסלארי ניתנות לביצוע בכל סוגי הקרקע וגם בקרקע סלעית
  • ניתן לבצע בעוביים שונים באורכים שונים ולעומק רב מאוד
  • מסוגלים לקבל עומסים אופקיים ( קירות דיפון ) ועומסים אנכיים רבים מאוד
  • הקירות כמבנה קבוע – מונעים כניסת מי תהום מבחוץ לבפנים ולהיפך.
  • ביצוע מספר מופחת של חיבורים בין האלמנטים ( קירות ) יעיל על מנת לקבל תוצאה של קיר המונע  כניסת מים.                       
  • ניתן לבצע את הקירות התת קרקעיים בצמוד למבנים קיימים ובצורות גיאומטריות ומרחביות שונות
  • עוצמות הרעש והויברציה בזמן ביצוע עבודות הסלארי נמוכות דבר שמאפשר ביצוע עבודות בתוך שכונות עירוניות בלילה וביום.
  • עלויות נמוכות ומשך ביצוע קצר עבור תמיכות קרקע זמניות וקבועות.