• שימוש בקירות דיפון תת קרקעים ליצירת :
    1. מרתפים
    2. חניונים תת קרקעים
    3. בורות שאיבה
    4. פירים
    5. תעלות לזרימת מים